Медицински център Селена-Л

Хормонален анализ

Хормонален анализ

Наименование на услугата Цена в лв.
FT 3 (свободен Т3) 14,00
FT 4 (свободен Т4) 14,00
TSH (Тиреотропен хормон) 14,00
FT4+TSH 23,00
FT3+FT4+TSH 27,00
anti TG (TAT) 15,00
anti TPO (MAT) 15,00
anti Tg и anti TPO (TAT и MAT) 28,00
FT4+TSH+anti Tg+ anti TPO 40,00
TSH рецепторни антитела 34,00
маркер TG (Тиреоглобулин) 24,60
маркер Calcitonin (Калцитонин) 26,00
Prolactin (Пролактин) 14,00
LH (Лутеинизиращ хормон) 14,00
FSH (Фоликул Стимулиращ Хормон) 14,00
Estradiol  (Естрадиол) 14,00
Progesterone (Прогестерон) 14,00
Testosterone (Тестостерон) 14,00
DHEA-S (ДХЕА-С) 14,00
LH, FSH, пролактин, естрадиол 49,00
LH, FSH, естрадиол, AMH 69,00
LH, FSH, пролактин 39,00
LH, FSH, естрадиол 39,00
AMH (анти Мюлеров хормон) 36,00
Inhibin B (Инхибин Б) 45,30
4 Androstenedione (4 Андростендион) 19,00
17-OH Progesterone (17-OH Прогестерон) 19,00
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 19,00
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа) 74,00
PIGF (Плацентарен растежен фактор) 74,00
PAPP-A 27,00
PAPP-A+βhCG 36,00
PAPP-A+βhCG+PIGF 105,00
free βhCG 14,00
hGH (Соматотропен хормон) 25,00
IGF 1 (Соматомедин С) 35,00
Insulin (Серумен Инсулин) 15,00
C-peptide (С-пептид) 16,00
HOMA (IR) Инсулинова резистентност индекс 16,00
Cortizol (Кортизол) 14,00
Кортизолов ритъм 25,50
ACTH (АКТХ в плазма) 18,00
Renin (Ренин в плазма) 37,00
Алдостерон 38,00
EPO (Еритропоетин) 39,00
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) 74,00
Паратхормон (PTH) 17,40
N-mid osteocalcin 17,00
Beta-CrossLaps/serum 17,00
Прокалцитонин 30,00
Troponin I 22,00

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com