Медицински център Селена-Л

Други специални изследвания

Други специални изследвания

Наименование на услугата Цена в лв.
Фактор V Leiden(R506Q) 60,00
PAI(4G/5G) 60,00
MTHFR(677C>T) 60,00
мутация в ген за Prothrombin G20210A 60,00
Генетичен анализ на полиморфизми, свързани с вродени тромбофилии /FV Leiden (R506Q), FV R2 (H1299R), Protrombin (G20210A), FXIII (V34L), β-fibrinogen (-455 G>A), PAI -1   (4G/5G), HPA-1 (a/b), MTHFR (C677T), MTHFR(A1298C), АCE (I/D), APO B (R3500Q), APO E2/E3/E4/ 265,00
Генетичен анализ на полиморфизми свързани с вродени тромбофилии /FV Leiden (R506Q), Protrombin (G20210A), PAI -1   (4G/5G), MTHFR (C677T), АCE (I/D)/ 175,00
Генетичен анализ на полиморфизми свързани с вродени тромбофилии /FV Leiden (R506Q), Protrombin (G20210A), PAI -1   (4G/5G), MTHFR (C677T)/ 165,00
Постнатален хромозомен анализ 195,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com