Медицински център Селена-Л

Други специални изследвания

Други специални изследвания

Наименование на услугата Цена
Фактор V Leiden(R506Q) 50,00
PAI(4G/5G) 50,00
MTHFR(677C>T) 50,00
Протромбин(Protrombin G20210A) 50,00
Генетичен анализ на полиморфизми свързани с вродени тромбофилии- 12 гена 265,00
Генетичен анализ на полиморфизми свързани с вродени тромбофилии -5 гена 175,00
Генетичен анализ на полиморфизми свързани с вродени тромбофилии -4 гена 160,00
Постнатален хромозомен анализ 195,00
Лекарств. чувств. към кумаринови антикоагул. (PCR) 117,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com