Медицински център Селена-Л

Прегледи и инструментални изследвания

Прегледи и инструментални изследвания

Наименование на услугата Цена в лв.
Преглед вътрешни болести 30,00
Първичен преглед хематология 50,00
Вторичен преглед хематология 40,00
Първичен преглед нефрология 50,00
Вторичен преглед нефрология 30,00
Първичен преглед ендокринология 55,00
Вторичен преглед ендокринология 25,00
Консултация ендокринология 20,00
Ехография на бъбреци и  малък таз 30,00
Ехография на коремни органи  30,00
Ехография на щитовидна жлеза 35,00
Преглед клинична имунология с хабилитирано лице доцент  45,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com