Медицински център Селена-Л

Прегледи и инструментални изследвания

Прегледи и инструментални изследвания

Наименование на услугата Цена в лв.
Преглед вътрешни болести 30,00 информация...
Първичен преглед хематология 50,00 информация...
Вторичен преглед хематология 40,00 информация...
Първичен преглед нефрология 50,00 информация...
Вторичен преглед нефрология 30,00 информация...
Ехография на коремни органи  30,00 информация...
Ехография на бъбреци и  малък таз 30,00 информация...
Първичен преглед ендокринология 45,00 информация...
Ехография на щитовидна жлеза 25,00 информация...
Консултация ендокринология 15,00 информация...
Преглед клинична имунология с хабилитирано лице доцент  45,00 информация...
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com