Медицински център Селена-Л

Имунологична лаборатория

Имунологична лаборатория

С оглед осигуряване на лабораторни резултати с висока аналитична надеждност  МЦ Селена-Л преминава ежегодна проверка и обективна оценка на лабораторната диагностика във всички сектори чрез външен лабораторен контрол на качеството. Това осигурява точност и достоверност на резултатите на пациентите на МЦ Селена-Л.

в лабораторията се извършва оценка на състоянието на имунитета:

  • след преболедуване на инфекции (вирусни, бактериални, гъбични и паразитни)
  • при съмнение за имунни дефицити
  • при автоимунни заболявания
  • при алергични заболявания
  • при наличие на непоносимост към храни

лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура

изследванията се извършват на място

Лабораторията работи по договор с НЗОК

Ръководител на лабораторията:

Доц. д-р Емил Славов, дм

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com