Медицински център Селена-Л

Туморни маркери

Туморни маркери

Наименование на услугата Цена в лв.
маркер fPSA* 15,00
маркер t PSA 15,00
маркер CEA  15,00
маркер AFP 15,00
total hCG (общ бета ЧХГ) 15,00
Риск на Алгор. За Овариална Малигнизация (ROMA) 60,00
маркер CA-125 15,00
маркер HE4 55,00
маркер CA 15-3 15,00
маркер CA 19-9 15,00
маркер CA 72-4 15,00
маркер Cyfra 21-1* 17,40
Невронспецифична енолаза (NSE)* 17,40
Бета 2 Микроглобулин* 25,20
маркер SCC* 21,90
маркер S-100* 55,00
Tumor M2-PK (Туморна М2 пируват киназа)* 40,00
маркер PIVKA II 70,00
Окултни кръвоизливи 10,00
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен* 30,00
Бъбречни конкременти 20,00

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com