Медицински център Селена-Л

Сектор по молекулярна диагностика

Сектор по молекулярна диагностика

С оглед осигуряване на лабораторни резултати с висока аналитична надеждност  МЦ Селена-Л преминава ежегодна проверка и обективна оценка на лабораторната диагностика във всички сектори чрез външен лабораторен контрол на качеството. Това осигурява точност и достоверност на резултатите на пациентите на МЦ Селена-Л.

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com