Медицински център Селена-Л

Диагностика на инфекциозни болести

Диагностика на инфекциозни болести

Наименование на услугата Цена
Anti-Syphilis - ELISA* 7,00
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот)* 58,00
Anti-Syphilis - TPHA* 11,50
СПИН ( anti - HIV 1/2 antibodies )* 12,00
Хепатит А ( anti-HAV IgM )* 15,00
Хепатит А ( anti-HAV total )* 15,00
Хепатит E (anti-HEV IgM )* 17,40
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )* 17,40
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot* 87,00
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot* 87,00
Хепатит В ( HBsAg )* 10,20
HBsAg количествен тест* 30,00
anti HBsAg* 15,00
anti HBc IgM* 15,00
anti HBc total* 15,00
HBeAg* 15,00
anti HBeAg* 15,00
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )* 145,00
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )* 15,00
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)* 105,00
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative )* 160,00
HBsAg и anti-HDV IgM* 27,00
Хепатит D ( anti-HDV total* 18,60
Хепатит D ( anti-HDV IgM )* 18,60
anti Chlamydia trach. IgA* 14,00
anti Chlamydia trach. IgM* 14,00
anti Chlamydia trach. IgG* 14,00
Chlamidia ДНК - PCR тест очен секрет* 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест цервикален секрет* 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест уретрален секрет* 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест урина* 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест ставен пунктат* 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест еякулат* 29,40
Chlamidophila  pneumoniae IgA* 28,00
Chlamidophila  pneumoniae IgM* 28,00
Chlamidophila  pneumoniae IgG* 28,00
Mycoplasma pneumoniae IgM* 19,80
Mycoplasma pneumoniae Ig G* 19,80
Легионелоза(Leginella Pneumophila)IgG(s1-6)* 26,00
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)* 26,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG* 26,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM* 26,00
Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2* 135,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF* 67,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF* 67,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF* 67,00
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgM )* 21,00
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgG )* 21,00
Лаймска болест Westernblot IgM ( потвърдителен )* 39,00
Лаймска болест Immunoblot IgG ( потвърдителен )* 39,00
Изследване  на кърлеж за Borrelia* 16,00
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )* 35,00
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM* 31,00
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG* 28,00
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ* 28,00
Бруцелоза (Brucella sp) IgG* 28,00
Рубеола IgM ( Rubeolla )* 17,40
Рубеола IgG ( Rubeolla )* 17,40
Варицела зостер IgM  ( Varicela zoster )* 24,60
Варицела зостер IgG ( Varicela zoster )* 24,60
Цитомегаловирус  IgM ( CMV IgM )* 19,80
Цитомегаловирус  IgG ( CMV IgG )* 19,80
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test* 46,00
Цитомегаловирус CMV DNA* 170,00
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG* 55,00
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM* 55,00
Инфекц.мононукл. ( EBV VCA  IgM )* 22,20
Инфекц.мононукл. ( EBV VCA  IgG )* 22,20
EBV EBNA IgG* 22,20
EBV EA IgM* 19,80
EBV EA IgG* 19,80
EBV количествен PCR ( Viral Load )* 196,00
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус* 200,00
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot* 43,00
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot* 43,00
anti Helicobacter Pylori IgG ( Хеликобактер пилори ) качествен тест 10,00
Helicobacter Pylori antigen ( фецес )качествен тест 15,00
Helicobacter Pylori IgG ( Хеликобактер пилори ) полуколичествен тест 15,00
Херпес Симплекс тип 1 IgM ( HSV 1 )* 21,00
Херпес Симплекс тип 1 IgG ( HSV 1 )* 21,00
Херпес Симплекс тип 2 IgM ( HSV 2 )* 21,00
Херпес Симплекс тип 2 IgG ( HSV 2 )* 21,00
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )* 28,00
Морбили IgM ( Morbili )* 29,40
Морбили IgG ( Morbili )* 29,40
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)* 28,00
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM* 24,00
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG* 22,00
Скрининг за 14 типа HPV  и течна цитология* 55,00
Скрининг за наличие на 14 типа HPV* 44,00
Генотипиране на 12 типа HPV* 78,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com