Медицински център Селена-Л

Диагностика на инфекциозни болести

Диагностика на инфекциозни болести

Наименование на услугата Цена в лв.
Anti-Syphilis - ELISA 7,00
anti-T.pallidum IgG-Immunoblot (Сифилис-имуноблот) 58,00
Anti-Syphilis - TPHA 11,50
СПИН ( anti - HIV 1/2 antibodies ) 12,00
Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 15,00
Хепатит А ( anti-HAV total ) 15,00
Хепатит E (anti-HEV IgM ) 17,40
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) 17,40
Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) Immunoblot 87,00
Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) Immunoblot 87,00
Хепатит В ( HBsAg ) 10,20
HBsAg количествен тест 30,00
anti HBsAg 15,00
anti HBc IgM 15,00
anti HBc total 15,00
HBeAg 15,00
anti HBeAg 15,00
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative ) 145,00
Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) 15,00
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот) 105,00
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative ) 160,00
HBsAg и anti-HDV IgM 27,00
Хепатит D ( anti-HDV total 18,60
Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 18,60
anti Chlamydia trach. IgA 14,00
anti Chlamydia trach. IgM 14,00
anti Chlamydia trach. IgG 14,00
Chlamidia ДНК - PCR тест очен секрет 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест цервикален секрет 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест уретрален секрет 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест урина 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест ставен пунктат 29,40
Chlamidia ДНК - PCR тест еякулат 29,40
Chlamidophila  pneumoniae IgA 28,00
Chlamidophila  pneumoniae IgM 28,00
Chlamidophila  pneumoniae IgG 28,00
Mycoplasma pneumoniae IgM 19,80
Mycoplasma pneumoniae Ig G 19,80
Легионелоза(Leginella Pneumophila)IgG(s1-6) 26,00
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) 26,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 26,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 26,00
Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2 135,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF 67,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF 67,00
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF 67,00
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgM ) 21,00
Лаймска болест ( anti Borrelia burgdorferi IgG ) 21,00
Лаймска болест Westernblot IgM ( потвърдителен ) 39,00
Лаймска болест Immunoblot IgG ( потвърдителен ) 39,00
Изследване  на кърлеж за Borrelia 16,00
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM ) 35,00
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 31,00
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG 28,00
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ 28,00
Бруцелоза (Brucella sp) IgG 28,00
Рубеола IgM ( Rubeolla ) 17,40
Рубеола IgG ( Rubeolla ) 17,40
Варицела зостер IgM  ( Varicela zoster ) 24,60
Варицела зостер IgG ( Varicela zoster ) 24,60
Цитомегаловирус  IgM ( CMV IgM ) 19,80
Цитомегаловирус  IgG ( CMV IgG ) 19,80
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test 46,00
Цитомегаловирус CMV DNA 170,00
Брeмeнност TORCH/CMV IgG, Rubeolla IgG,HSV2 IgG, Toxoplasmosa IgG 47,00
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG 55,00
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM 55,00
Инфекц.мононукл. ( EBV VCA  IgM ) 22,20
Инфекц.мононукл. ( EBV VCA  IgG ) 22,20
EBV EBNA IgG 22,20
EBV EA IgM 19,80
EBV EA IgG 19,80
EBV количествен PCR ( Viral Load ) 196,00
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус 200,00
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot 43,00
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgG Immunoblot 43,00
anti Helicobacter Pylori IgG ( Хеликобактер пилори ) качествен тест 10,00
Helicobacter Pylori antigen ( фецес )качествен тест 15,00
Helicobacter Pylori IgG ( Хеликобактер пилори ) полуколичествен тест 16,20
Херпес Симплекс тип 1 IgM ( HSV 1 ) 21,00
Херпес Симплекс тип 1 IgG ( HSV 1 ) 21,00
Херпес Симплекс тип 2 IgM ( HSV 2 ) 21,00
Херпес Симплекс тип 2 IgG ( HSV 2 ) 21,00
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 ) 28,00
Морбили IgM ( Morbili ) 30,00
Морбили IgG ( Morbili ) 30,00
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum) 28,00
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM 24,00
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 22,00
Скрининг за 14 типа HPV  и течна цитология 105,00
Скрининг за наличие на 14 типа HPV 92,00
Определяне на 16, 18; скрининг за други 12 типа HPV 85,00
STD анализ (PCR диагностика за Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Treponema pallidum) 130,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com