Медицински център Селена-Л

Паразитология

Паразитология

Наименование на услугата Цена
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA* 35,40
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA* 16,20
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA* 16,20
Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+ avidity test )* 41,60
Ехинококоза IgG – ELISA (Echinococcus)* 16,20
Ехинококоза IgG Immunoblot- (Echinococcus)* 85,00
Трихинелоза Ig G – ELISA* 16,20
Ларва Мигренс (Токсокароза;Toxocarosys) Ig G–ELISA* 16,20
Ларва Мигренс(Toxocara) Ig G–Immunoblot* 85,00
Fasciola hepatica IgG Ab (Фасциолоза IgG) - ELISA* 29,00
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )* 28,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com