Медицински център Селена-Л

Специалисти

Специалистите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л работят по договор с НЗОК за извършване на:
прегледи на болни с хематологични заболявания (пакет клинична хематология)
клинико-лабораторни изследвания (пакет клинична лаборатория)
имунологични изследвания (пакет клинична имунология)

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л се извършват платени прегледи от специалисти по клинична хематология,
гастроентерология,
клинична имунология,
онкология

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л извършва профилактични медицински прегледи и изследвания в обем, определен от Възложителя.
Прегледите може да се извършват както в медицинския център, така и на място при Възложителя. За целта разполагаме със съвременна специализирана преносима апаратура и оборудване.

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com