Медицински център Селена-Л

Имунохематология

Имунохематология

Наименование на услугата Цена в лв.
Кръвна група и Rh 18,00
Подгрупа на "А" антиген 9,00
Ало Еритроантитела (вкл. Rh) с индиректен тест на Coombs 48,00
Авто Еритроантитела с директен тест на Coombs 35,00
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела 15,00
Специфичност на еритроантитела 30,00
Определяне на титъра на еритроантитела 30,00
Студови еритроантитела 38,90
Rh фенотип и Kell антиген 36,00
Определяне на слаб D антиген 48,00
Титър анти А и анти В 21,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com