Медицински център Селена-Л

Имунохематология

Имунохематология

Наименование на услугата Цена
Кръвна група и Rh* 15,00
Подгрупа на "А" антиген* 6,00
Ало Еритроантитела (вкл. Rh) с индиректен тест на Coombs* 40,00
Авто Еритроантитела с директен тест на Coombs* 30,00
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела* 15,00
Специфичност на еритроантитела* 30,00
Определяне на титъра на еритроантитела* 30,00
Студови еритроантитела* 38,90
Rh фенотип и Kell антиген* 36,00
Определяне на слаб D антиген* 43,70
Титър анти А и анти В* 21,00
Директен тест на Coombs* 39,00
Определяне на M и N антигени* 23,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com