Медицински център Селена-Л

Оценка на имунитета срещу COVID-19

Оценка на имунитета срещу COVID-19

Количествено определяне нивата на антителата от клас IgM, IgG и IgA срещу SARS-CoV2.

Определяни наличието на вируснеутрализиращи антитела срещу SARS-CoV2.

Анализ на степента на придобития имунитет.

Препоръки във връзка с предстояща имунизация срещу SARS-CoV2.

Оценка на хуморалния имунен отговор след имунизация.

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com