Медицински център Селена-Л

Диагностични пакети COVID-19

Диагностични пакети COVID-19

Наименование на услугата Цена в лв.
Диагностичен пакет Covid-19 кратък ( ПКК, CRP,Феритин, D-dimer,Лактатдехидрогеназа) 45,00
Диагностичен пакет Covid-19разширен (ПКК, CRP,Феритин, D-dimer, Лактатдехидрогеназа, бърз антигенен тест) 79,00
Прокалцитонин 30,00
Интерлевкин-6( IL-6) 40,00
Антитела nCOV IgG VNT (вируснеутрализиращи антитела)- количествено (хемилуминисцентен метод) 20,00
Антитела срещу коронавирус- качествено (COVID-19)IgM/IgG 30,00
Антитела nCOV IgG/IgM- количествено(хемилуминисцентен метод) 36,00
Антитела nCOV IgG-количествено(хемилуминисцентен метод) 20,00
Антитела nCOV IgM- количествено(хемилуминисцентен метод) 20,00
SARS-CoV-2 PCR(бърза поръчка) 130,00
SARS-CoV-2 PCR(нормална поръчка) 60,00
Комбиниран бърз тест SARS-CoV-2, Грип А/В, Респираторен синцитиален вирус 20,00
Комбиниран бърз тест Грип А/В, Респираторен синцитиален вирус 20,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com