Автор: <span>@mwdsxoso</span>

„МЦ СЕЛЕНА-Л“ ИЗДАВА ЦИФРОВ COVID СЕРТИФИКАТ НА ЕС НА БЪЛГАРСКИ И АНГИЙСКИ


Медицински Център Селена-Л работи със следните цени за:
– PCR тест за COVID-19 на цена – 60.00 лв. /вземане на проба – понеделник до петък: от 08:00 ч. до 13:30 ч., а в събота от 08:30 ч. до 12:30 ч. /получаване на резултати между 17:00 ч. и 17:30 ч.
– Бърз антигенен тест на цена – 10.00 лв
/през цялото работно време на мед. център


-„МЦ СЕЛЕНА-Л“ издава  „Зелен сертификат“ за достъп до различни обществени обекти и дейности в  страната чрез извършване на:

тест за изследване на антитела срещу SARS-CoV-2 от клас IgG – цена 20.00 лв.

  изследването на антитела се извършва с лабораторни диагностични тестове (IVD), които имат “СЕ“ маркировка.

резултатът от изследването е представен в  BAU/ml.

Време на извършване на изследването до 3 часа от вземането на пробата.

Резултатът от проби взети до 15:00 часа получава в деня на даването на пробата.

Резултатът от проби взети след 15:00 часа получава до 12:00 часа на следващия работен ден

Добре дошли в медицински център Селена- Л

С нашия обучен и любезен екип искаме да обслужим качествено нашите пациенти и да участваме в решаването на техните здравословни проблеми. Стремим се към постоянно усъвършенстване и високо качество на резултатитеот лабораторните изследвания.

2009
„Медицински център Селена-Л“ е създаден от доц. Емил Славов, като медицински център за осъществяване на профилактични изследвания.
2013
Дейността се разширява с разкриването на клинична и имунологична лаборатория. Провежда външен контрол на качеството чрез участие в НСВОК.
2014
Разширява дейността – разкриват се специализирани кабинети със специалностите хематология, ендокринология. Сключва договор с НЗОК.
2015
Разкрива се специализиран кабинет със специалист нефролог с договор с НЗОК.

МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com